Składki ZUS

Aktualne składki ZUS / dla 1,80 % ubezpieczenia wypadkowego /:

data aktualizacji - 19.01.2019 r.

Składki ZUS za okres od stycznia 2019 do grudnia  2019 : 

Ub. Społeczne: 904,60   Fundusz pracy: 70,05  Ub. zdrowotne:  342,32

Łączna kwota składek:   1.316,97 

bez chorobowego  834,55   FP:  70,05  Ub. zdrowotne:   342,32

Razem bez chorobowego:  1.246,92 

Dla opłacających składki od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia / 675,00 /

Ub. społeczne:  213,57    Ub. zdrowotne:  342,32   Razem: 555,89

bez chorobowego:  197,03   zdrow.:  342,32  Razem: 539,35          

  1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne       2.859,00
  2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne      3.803,56

UWAGA!


Odliczeniu od podatku podlega kwota zapłaconej składki zdrowotnej w wysokości 294,78

Składki tzw. "małego zusu" oblicza się indywidualnie.

 

 

 

Zmieniony ( 19.01.2019. )