Aktualne składki ZUS :

data aktualizacji - 19.02.2023 r.

Składki ZUS za okres od stycznia 2023 do grudnia  2023 : 

Ub. Społeczne: 1316,54   Fundusz pracy: 101,94 

Łączna kwota składek:   1.418,48 

bez chorobowego  1214,60   FP:  101,94  

Razem bez chorobowego:   1316,54

Dla opłacających składki od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia

Ub. społeczne:  01-06     331,26      07-12   341,72   

bez chorobowego:  01-06  305,610    07-12   315,26   

Składki ubezpieczenia zdrowotnego  9% dochodu     

UWAGA

Składki tzw. "małego zusu" oblicza się indywidualnie.

Źródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne