Świadczymy następujące usługi:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • księgowość związana z kartą podatkową

 • audyt podatkowy i księgowy

 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych

 • doradztwo podatkowe i księgowe

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej- płace, kadry

 • rozliczenia, deklaracje ZUS

 • audyt ZUS

 • załatwianie spraw formalnych związanych z zakładaniem
  i likwidacją działalności gospodarczej

 • sporządzanie podatkowych zeznań rocznych

 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kontrolnym